Trung Quốc xác định mục tiêu tổng thể sản xuất lương thực năm 2024

2023-12-25 14:59:33(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Nông nghiệp và Nông thông Trung Quốc cho biết, năm 2024, mục tiêu tổng thể sản xuất lương thực của Trung Quốc là ổn định khẩu phần lương thực, ngô và đậu nành, tiếp tục mở rộng diện tích cải dầu, ra sức nâng cao sản lượng trên đơn vị diện tích. Diện tích trồng lương thực sẽ duy trì ổn định về tổng thể, những địa phương có điều kiện khai thác tiềm năng, mở rộng diện tích gieo trồng, tiến lên trong ổn định về sản lượng, phấn đấu tăng sản lượng dưới tiền đề ưu hoá chủng loại và nâng cao chất lượng, đảm bảo sản lượng lương thực năm 2024 duy trì trên 650 triệu tấn.

Sang năm sẽ thúc đẩy xây dựng nâng cao sản lượng trên đơn vị diện tích quy mô lớn của 100 huyện chuyên trồng ngô, 100 huyện chuyên trồng lúa mì và 102 huyện chuyên trồng cải dầu, khởi động hành động tăng sản lượng của các chủ thể quy mô lớn và công trình nâng cao sản lượng trên đơn vị diện tích của đậu nành.

Biên tập viên:Kiều Quân