Bảo tàng Di chỉ Hạ Đô Nhị Lý Đầu của Trung Quốc được trao Giải thưởng Bảo tồn di sản văn hóa khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2023

2023-12-24 15:17:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã công bố danh sách nhận Giải thưởng Bảo tồn di sản văn hóa khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2023, Bảo tàng Di chỉ Hạ Đô Nhị Lý Đầu ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là đơn vị nhận giải duy nhất về thiết kế.

Được biết, Tổ chức UNESCO thiết lập Giải thưởng Bảo tồn di sản văn hóa khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2000 nhằm tuyên dương thành tựu của những cá nhân và cơ quan khu vực công – tư trong việc bảo tồn hoặc phục hồi công trình kiến trúc, trụ sở và bất động sản có giá trị di sản, bảo tồn di sản văn hóa khu vực, mang lại hạnh phúc cho thế hệ ngày nay và mai sau.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh