Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc: Tình hình vận hành kinh tế khai khẩn đất hoang trên cả nước Trung Quốc năm 2023 nhìn chung tốt đẹp

2023-12-23 15:40:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết, tình hình vận hành kinh tế khai khẩn đất hoang trên cả nước Trung Quốc nhìn chung vận hành tốt đẹp, lương thực một lần nữa bội thu, sản xuất nông nghiệp duy trì xu hướng phát triển tốt đẹp, sản xuất nông nghiệp giữ mức tăng ổn định; việc kinh doanh của các doanh nghiệp khai khẩn đất hoang trên cả nước khôi phục một cách ổn định, các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu nhìn chung giữ ổn định.

Năm 2023, việc khai khẩn đất hoang trên cả nước Trung Quốc dự báo thực hiện tổng giá trị sản xuất 655,789 tỷ Nhân dân tệ (không bao gồm Binh đoàn sản xuất và xây dựng ở Tân Cương), tăng 8,3% so với năm trước.

Việc khai khẩn đất hoang sản xuất lương thực tăng ổn định, diện tích và sản lượng gieo trồng lương thực giữ ở mức cao. Diện tích đất hoang được khai khẩn để trồng lương thực đạt 5,19 triệu héc-ta, tăng hơn 81 nghìn héc-ta so với năm trước.

Biên tập viên:Mẫn Linh