Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ tổ chức Hội nghị sinh hoạt dân chủ chuyên đề, TBT Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng

2023-12-23 15:43:08(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21-22/12, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt dân chủ chuyên đề theo giáo dục chủ đề học tập và quán triệt Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Tại hội nghị, trước hết lắng nghe báo cáo về tình hình quán triệt thực hiện Tám quy định của Bộ Chính trị kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay, Báo cáo về tình hình chấn chỉnh chủ nghĩa hình thức để giảm gánh nặng cho cơ sở kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay. Các đồng chí trong Bộ Chính trị lần lượt phát biểu ý kiến, kiểm tra nghiêm túc, phân tích sâu sắc, cởi mở và thẳng thắn xoay quanh chủ đề của hội nghị trong bầu không khí nghiêm túc và sôi nổi, thu được hiệu quả như dự định.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, buổi giáo dục theo chủ đề học tập và quán triệt Tư tưởng về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, là biện pháp quan trọng quán triệt thực hiện tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XX, chủ đề nổi bật, mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng, thu được hiệu quả rõ rệt. Bộ Chính trị cần dẫn đầu củng cố và mở rộng thành quả giáo dục chủ đề, xây dựng cơ chế lâu dài, tăng cường tự xây dựng, phát huy vai trò gương mẫu và dẫn dắt trong toàn Đảng.

Biên tập viên:Kiều Quân