Số lượng bến cảng container tự động hóa của Trung Quốc đứng đầu thế giới

2023-12-22 15:48:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phụ trách liên quan của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ngày 21/12 cho biết, số lượng bến cảng Container tự động hóa của Trung Quốc đứng đầu thế giới, khối lượng hàng hóa thông qua cảng và lượng vận chuyển hàng hoá trên sông nội địa nhiều năm đứng đầu thế giới, Trung Quốc đã xứng đáng là nước lớn về vận tải đường thủy.

Tin cho biết, Trung Quốc đã khánh thành 18 bến cảng container tự động hóa, đang xây mới và cải tạo 27 bến cảng container tự động hóa, quy mô ứng dụng và trình độ kỹ thuật dẫn đầu thế giới.

Biên tập viên:Hạ Vi