Đông chí

2023-12-22 15:43:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 22/12/2023 là Đông Chí – tiết khí truyền thống Trung Quốc. Đông chí là điểm giao hội của cuối năm, dân gian có cách nói “Đông chí như Tết”. Đông chí, cũng là thời khắc mọi người trong gia đình đoàn tụ, cả nhà cùng ăn bánh chẻo, bánh trôi, cầu phúc cho gia đình hòa thuận và hạnh phúc.

Biên tập viên:Hạ Vi