Tư tưởng mới trong điển tịch-Tính thống nhất

2023-12-22 09:39:18(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trong lịch sử cổ đại của nhân loại, một quốc gia rộng lớn như Trung Quốc, lại có thể duy trì được sự thống nhất lâu dài là tuyệt đối hiếm như lông phượng sừng lân. Vì sao nền văn minh Trung Hoa chưa từng bị gián đoạn, thậm chí còn duy trì được sự thống nhất cao? Trong tập 3 của loạt phim chuyên đề “Tư tưởng mới trong điển tịch”, Giáo sư Trương Duy Vi, học giả chính trị nổi tiếng Trung Quốc cùng MC trò chuyện về nền văn minh Trung Hoa từ tình hình Mãn Thiên Tinh Đấu (tình hình phức tạp) đến thống nhất đa nguyên.

Biên tập viên:Vũ Minh