Phi hành đoàn tàu Thần Châu 17 sẽ chọn thời điểm thích hợp để thực hiện hoạt động bước ra khỏi khoang tàu lần đầu tiên trong thời gian gần đây

2023-12-21 12:02:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Văn phòng Công trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc thông tin, kể từ ngày 26/10/2023 thuận lợi đi vào tổ hợp trạm không gian đến nay, phi hành đoàn tàu Thần Châu 17 đã sinh sống và làm việc trên quỹ đạo 54 ngày, đã hoàn thành gần 1/3 hành trình bay lên vũ trụ trong thời gian 6 tháng, sẽ chọn thời điểm thích hợp để thực hiện hoạt động bước ra khoang tàu lần đầu tiên trong thời gian gần đây.

Hiện nay, phi hành đoàn trên tàu Thần Châu 17 có trạng thái tốt đẹp, tổ hợp trạm không gian vận hành ổn định, đầy đủ điều kiện cho hoạt động bước ra khỏi khoang tàu.

Biên tập viên:Hạ Vi