Quan niệm về đại nông nghiệp và đại thực phẩm của Tổng Bí thứ Tập Cận Bình

2023-12-21 11:33:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trung Quốc là một nước lớn về nông nghiệp, dân số nông nghiệp lên đến 700 triệu người, chiếm 50,1% tổng dân số ngành nghề.

Tại Hội nghị công tác nông thôn Trung ương năm nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải xây dựng quan niệm về đại nông nghiệp, đại thực phẩm, phát triển song song nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, xây dựng hệ thống cung cấp thực phẩm đa dạng.

“Đại nông nghiệp”, tức nông nghiệp hiện đại, so với nông nghiệp truyền thông mà nói, là nông nghiệp xã hội hóa được thực hiện thông qua áp dụng rộng rãi tư liệu sản xuất và phương pháp quản lý khoa học do khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghiệp hiện đại cung cấp.

Quan niệm về“Đại thực phẩm” là một quan điểm “xin nhiệt lượng, protein với đất canh tác, đồng cỏ, rừng cây, đại dương, với thực vật, động vật, sinh vật, khai thác nguồn thực phẩm đa phương diện, qua nhiều kênh”. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong việc Trung Quốc thúc đẩy cải cách nguồn cung nông nghiệp.

Nền tảng của “quan niệm về đại thực phẩm” là thực phẩm. Là nước đông dân, đảng cầm quyền Trung Quốc trước sau như đặt việc nắm vững sản xuất lương thực và cung cấp nông sản phẩm quan trọng ở vị trí hàng đầu, trong đó việc bố trí các mặt nâng cao năng lực sản xuất đậu nành và dầu ăn, đẩy nhanh mở rộng sản xuất thịt bò, cừu và ngành sữa, nâng cao chất lượng phát triển ngư nghiệp v.v., đều là một thể hiện cụ thể của “quan niệm về đại thực phẩm”.

Biên tập viên:Vũ Minh