Trung Quốc lần đầu tiên hoàn thành thăm dò địa chấn 3 chiều vùng nước sâu 3000 mét

2023-12-21 17:12:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/12, Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc công bố thông tin, trải qua 3 tháng tác nghiệp, thiết bị thăm dò biển do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát triển “Hải Kinh” đã hoàn thành thu thập số liệu địa chấn 3 chiều trong 2600 km vuông trên vùng trũng cửa khẩu sông Chu Giang, đây là lần đầu tiên Trung Quốc hoàn thành tác nghiệp thăm dò địa chấn 3 chiều trên vùng nước sâu 3000 mét, đánh dấu kỹ thuật thăm dò hải dương do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát triển đã thu được thành quả đột phá.

Biên tập viên:Hạ Vi