Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị quan trọng đối với công tác “Tam nông”

2023-12-21 11:13:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Công tác nông thôn Trung ương diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 19-20/12. Hội nghị phân tích tình hình và thách thức của công tác “Tam nông” tức nông nghiệp, nông thôn, nông dân hiện nay, bố trí công tác “Tam nông” năm 2024.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình ra chỉ thị quan trọng đối với công tác “Tam nông”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, năm 2023, Trung Quốc đã khắc phục rất nhiều tác động tiêu cực trong đó có thiên tai khá nghiêm trọng, sản lượng lương thực lập mức cao kỷ lục, thu nhập nông dân tăng khá nhanh, xã hội nông thôn hài hòa, ổn định.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng ủy và chính quyền các cấp cần phải kiên định không dời quán triệt quyết sách bố trí của Trung ương Đảng về công tác “Tam nông”, kiên trì ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn, kiên trì phát triển hội nhập thành thị và nông thôn, thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả chấn hưng toàn diện nông thôn, đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn để thúc đẩy tốt hơn xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi