Sách chủ đề Trung Quốc ra mắt tại Phố sách Hà Nội, Việt Nam

2023-12-20 15:01:18(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Dưới sự thúc đẩy chung của Công ty TNHH (Tập đoàn) Xuất nhập khẩu sách Trung Quốc và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật Việt Nam, những cuốn sách có chủ đề Trung Quốc gần đây đã được ra mắt tại Phố sách Hà Nội, Việt Nam.

Tại Nhà sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật Việt Nam ở Phố sách Hà Nội, các cuốn “Tập Cận Bình kể chuyện”, “Dễ gần dân: Sức mạnh ngôn ngữ của Tập Cận Bình (tập ngoại giao)”, “Bí mật kỳ tích của Trung Quốc” , “Văn minh Trung Hoa”...và các cuốn sách quan trọng khác với chủ đề Trung Quốc thu hút độc giả dừng lại và đọc, cung cấp cho người dân Việt Nam cửa sổ cảm nhận toàn diện về Trung Quốc.

Công ty TNHH (Tập đoàn) Xuất nhập khẩu sách Trung Quốc đã đạt được ý định hợp tác với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật Việt Nam và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu sách Việt Nam. Bên cạnh việc thành lập “Kệ sách Trung Quốc” tại Nhà sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật Việt Nam tại Phố sách Hà Nội, cũng sẽ đặt thêm một “Kệ sách Trung Quốc” tại Nhà sách chính và Nhà sách ngoại văn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu sách Việt Nam.


Biên tập viên:Thiên Thư