Trung Quốc và Việt Nam ký bản ghi nhớ về dịch và xuất bản tác phẩm kinh điển của nhau

2023-12-19 10:56:14(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký bản ghi nhớ về dịch và xuất bản tác phẩm kinh điển của nhau. Trong thời gian Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam cấp nhà nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản hai nước đã cùng chứng kiến hai bên ký văn bản hợp tác song phương, trong đó bao gồm “Bản ghi nhớ của Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về dịch và xuất bản tác phẩm kinh điển của nhau”.

Theo bản ghi nhớ, trong 5 năm tới, Trung Quốc và Việt Nam sẽ cùng dịch 30 loại tác phẩm kinh điển của hai nước, sử dụng càng nhiều tác phẩm dịch ưu tú của nhau, thúc đẩy giao lưu văn minh, tiếp thêm sức mạnh văn hoá cho xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Biên tập viên:Hạ Vi