Bí quyết phát triển của Trung Quốc: Từ cải cách mở cửa đến sâu sắc cải cách mở cửa toàn diện

2023-12-19 13:13:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

45 năm trước, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ có 190 USD, thuộc loại quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cũng chỉ có hơn 20 tỷ USD, về mặt sử dụng vốn nước ngoài cơ bản là khoảng trống. Trước tình hình như vậy, nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ là Đặng Tiểu Bình đưa ra quyết định quan trọng “cải cách mở cửa”.

10 năm trước, tức năm 2013, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra quyết định sâu sắc cải cách mở cửa toàn diện.

10 năm qua, thông qua sâu sắc cải cách toàn diện, gần 100 triệu dân số nghèo của Trung Quốc thực hiện thoát nghèo toàn diện, hoàn thành xây dựng hệ thống giáo dục, an sinh xã hội và y tế quy mô lớn nhất thế giới. Năm 2022, Trung Quốc xác định sâu sắc cải cách toàn diện là động lực căn bản thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thực hiện sự phục hưng của dân tộc.

Kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thế giới của Trung Quốc trong nhiều năm qua đều vượt 30%, bất kể là các nước phát triển hay là đang phát triển, đều đã được hưởng cơ hội to lớn từ sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, từ đó kích hoạt sức sống mới của kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Hạ Vi