Nhà Trắng cho biết kinh phí Mỹ viện trợ Ukraine có thể sẽ dùng hết trong tháng này

2023-12-19 11:47:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/12 giờ địa phương, Nhà Trắng Mỹ cho biết, nếu Quốc hội không phê chuẩn dự thảo luật viện trợ ngoài định mức, kế hoạch viện trợ do Mỹ cung cấp cho Ukraine trong thời gian muộn hơn vào tháng này sẽ là đợt viện trợ cuối cùng.

Kể từ khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn cung cấp viện trợ 113 tỷ USD cho Ukraine, trong đó viện trợ quân sự trực tiếp là 46,6 tỷ USD.

Biên tập viên:Hạ Vi