“Thỏa thuận mang tính lịch sử” này không dễ có được

2023-12-18 14:04:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

“Chúng ta nên cảm thấy kiêu hãnh về thành tựu lịch sử này...đây là một chương trình trọn gói nhằm đẩy nhanh hành động về khí hậu mạnh mẽ, cân bằng, không nghi ngờ gì mang tính lịch sử, đây chính là nhận thức chung Các Tiểu vương quốc A-rập thống  nhất”. Ông Sultan An Jaber, Chủ tịch phiên hợp lần thứ 28 các bên tham gia ký kết “Công ước khung Liên Họp Quốc về biến đổi khí hậu” (COP28) cho biết tại lễ bế mạc hội nghị diễn ra tại Dubai. “Thỏa thuận mang tính lịch sử” “không dễ có được” là sự đánh giá rộng rãi của truyền thông toàn cầu đối với thành quả của COP28.

Có phân tích chỉ rõ, COP28 sở dĩ có thể đạt được thỏa thuận mang tính lịch sử, không thể tách rời với sự hợp tác của hai nước Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt là sự thúc đẩy của lãnh đạo cấp cao. Khi gặp gỡ tại San Francisco, nguyên thủ hai nước Trung - Mỹ nhấn mạnh sẽ nỗ lực thúc đẩy COP28 thu được thành công. Thái độ hợp tác tích cực này đã tiếp thêm động lực cho ứng phó khủng hoảng khí hậu của toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi