Phấn đấu đến năm 2027 sức cạnh tranh toàn cầu của ngành điện tử nghe nhìn Trung Quốc được nâng cao rõ rệt

2023-12-17 16:15:56(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân hoa xã: Bảy bộ ngành Trung Quốc như Bộ Công nghiệp và Thông tin, Bộ Giáo dục, v.v., đã cùng ban hành “Ý kiến chỉ đạo về đẩy mạnh ngành điện tử nghe nhìn phát triển chất lượng cao”, đề xuất đến năm 2027, sức cạnh tranh toàn cầu của ngành điện tử nghe nhìn Trung Quốc được nâng cao rõ rệt, đổi mới sáng tạo kỹ thuật then chốt tiếp tục thu được đột phá, nền tảng ngành nghề không ngừng được củng cố, sinh thái ngành nghề tiếp tục được hoàn thiện, cơ bản hình thành bố cục phát triển có năng lực sáng tạo tốt, tính dẻo dai ngành nghề mạnh mẽ, trình độ mở cửa cao, tầm ảnh hưởng thương hiệu lớn.

“Ý kiến chỉ đạo” làm rõ các nhiệm vụ trọng điểm như nâng cao năng lực cung cấp hệ thống nghe nhìn trình độ cao, xây dựng hệ thống ngành nghề nghe nhìn hiện đại, triển khai hành động thông suốt tuần hoàn trong nước, nâng cao trình độ phát triển quốc tế hóa ngành nghề.

Biên tập viên:Hạ Vi