Lượng vận chuyển container thương mại trên tuyến vận chuyển trực tiếp đầu tiên đến nội địa đồng bằng sông Châu Giang ở Bắc Hải, Quảng Tây vượt 9.000 container

2023-12-17 15:36:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 17/10 bắt đầu thử vận hành tuyến đường vận chuyển trực tiếp container thương mại nội địa từ Bắc Hải, Quảng Tây đến Đông Quản và Nam Sa ở tỉnh Quảng Đông đến nay, tính đến đầu tháng 12, tuyến đường này đã mở 8 tuyến (hai chiều), vận chuyển 9231 container tiêu chuẩn, đây cũng là tuyến đường vận chuyển container thương mại nội địa trực tiếp đầu tiên đến đồng bằng sông Châu Giang từ Bắc Hải.

Năm 2023, thành phố Bắc Hải tích cực mở tuyến đường trực tiếp vận chuyển container từ Bắc Hải đến đồng bằng sông Châu Giang. Tuyến đường này cách 5 ngày có một chuyến, tiết kiệm rất nhiều chi phí và rút ngắn thời gian vận chuyển trên biển từ Bắc Hải đến đồng bằng sông Châu Giang, theo tình hình vận chuyển hiện nay, dự kiến số lượng container sẽ tăng mạnh trong tương lai, sau khi vận hành ổn định sẽ có triển vọng tăng gấp đôi số lượng container.

Biên tập viên:Thiên Thư