Hiệp định đầu tư đa phương đầu tiên toàn cầu do Trung Quốc đề xướng nhận được ủng hộ rộng rãi

2023-12-17 16:17:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tại Hội đồng quản trị Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) diễn ra mới đây, 120 thành viên WTO trong đó có Trung Quốc tuyên bố phiên bản cuối cùng “Hiệp định tiện lợi hóa đầu tư thúc đẩy phát triển” đã được thẩm định pháp lý, kêu gọi toàn thể các thành viên sớm thực hiện các quy trình tất yếu để đưa hiệp định này vào khung pháp lý của WTO.

Đại diện thường trực Trung Quốc tại WTO Lý Thành Cương cho biết, “Hiệp định tiện lợi hóa đầu tư thúc đẩy phát triển” kiên trì lấy phát triển làm ý nghĩa hạt nhân, đã thể hiện mong muốn chung của các thành viên WTO thúc đẩy phát triển bằng đầu tư, là thành quả quan trọng trong nghị trình phát triển của WTO. Chủ đề này đổi mới sáng tạo phương thức đàm phán, có lợi cho việc khôi phục chức năng đàm phán của WTO, bảo đảm WTO theo kịp thời đại.

Tại hội nghị, hơn 30 thành viên WTO trong đó có các nước kém phát triển nhất như Campuchia, Lào, Liberia, v.v, tích cực phát biểu hưởng ứng, các thành viên ủng hộ rộng rãi việc lấy Hội nghị cấp Bộ trưởng WTO lần thứ 13 làm thời cơ, thúc đẩy hiệp định này đưa vào khung pháp lý của WTO.

Biên tập viên:Hạ Vi