Bốn bể cùng đón Xuân, vượt qua núi biển - Cải cách mở cửa của Trung Quốc viết tiếp càng nhiều “câu chuyện mùa Xuân”

2023-12-17 16:08:55(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

thôn Tiểu Cương, tỉnh An Huy xưa và nay

Thâm Quyến xưa và nay

Tháng 12/1978, lấy Hội nghị Trung ương 3 Đảng cộng sản Trung Quốc khoá XIII làm tiêu chí, Trung Quốc đã mở ra hành trình lịch sử cải cách mở cửa. Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa mang lại gì cho thế giới? Cải cách mở cửa khiến Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, khiến hàng trăm triệu người thoát nghèo, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, tỷ lệ đóng góp cho giảm nghèo toàn cầu vượt 70%, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới nhiều năm qua duy trì trên 30%, đã mở ra hình thái mới của văn minh nhân loại bằng hiện đại hoá kiểu Trung Quốc. Sau đây mời các bạn nhìn lại chặng đường huy hoàng 45 năm này qua những tấm ảnh sinh động sau đây.

Biên tập viên:Hạ Vi