Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường điều tra nghiên cứu tại Tứ Xuyên, Trùng Khánh

2023-12-16 14:48:36(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường từ ngày 13-15/12 đã điều tra nghiên cứu tại Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Thủ tướng nhấn mạnh, cần phải quán triệt toàn diện tinh thần Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương, đi sâu thực hiện trình bày quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về thúc đẩy đô thị hóa kiểu mới, thúc đẩy vững chắc đô thị hóa kiểu mới lấy con người làm gốc, cung cấp động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. 

Thủ tướng Lý Cường khẳng định đầy đủ thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Tứ Xuyên, Trùng Khánh, hy vọng hai nơi này đi sâu quán triệt tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, thúc đẩy phát triển chất lượng cao bước lên tầm cao mới, đóng góp lớn hơn cho đại cục phát triển của toàn quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi