Trung Quốc: Nên nhìn nhận và chấp hành đúng đắn lệnh cấm vận chuyển vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

2023-12-16 14:55:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/12, trong phiên họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về “Mối đe dọa của vũ khí hạng nhẹ cỡ nhỏ đối với hoà bình và an ninh”, Đại biểu Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, việc buôn bán, vận chuyển, lạm dụng trái phép và chuyển giao vô trách nhiệm vũ khí và súng đạn hạng nhẹ cỡ nhỏ vẫn cam go, đe dọa nghiêm trọng đến hoà bình và an ninh quốc tế. Để giải quyết tốt hơn vấn đề vũ khí hạng nhẹ cỡ nhỏ, Trung Quốc chủ trương: Một là, xoá bỏ nguồn gốc phổ biến vũ khí; Hai là nhấn mạnh trách nhiệm của nước liên quan; Ba là, nhìn nhận và chấp hành đúng đắn lệnh cấm vận chuyển vũ khí Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; Bốn là, phát huy vai trò kênh chủ đạo của Liên Hợp Quốc.

Ông Trương Quân cho biết, Trung Quốc trước sau như một tích cực tham gia quản lý thương mại vũ khí toàn cầu, giữ thái độ thận trọng và có trách nhiệm về mặt xuất khẩu vũ khí. Trung Quốc sẵn sàng nêu cao quan niệm xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, thúc đẩy thực hiện Sáng kiến An ninh toàn cầu và Sáng kiến Phát triển toàn cầu, góp phần nỗ lực tấn công buôn bán, vận chuyển, lạm dụng trái phép và chuyển giao vô trách nhiệm vũ khí và súng đạn hạng nhẹ cỡ nhỏ, đóng góp sức lực cho giữ gìn hoà bình và ổn định quốc tế, thực hiện an ninh chung.

Biên tập viên:Thiên Thư