2000 hiện vật tại Bảo tàng Anh đã bị đánh cắp hoặc hư hại, một số bị bán làm phế liệu

2023-12-16 14:56:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Theo báo cáo thẩm tra mới nhất do Bảo tàng Anh công bố trong tuần này, 2.000 hiện vật chưa được trưng bày của bảo tàng đã bị mất, đánh cắp hoặc hư hại, một số hiện vật thậm chí bị bán làm phế liệu. Mặc dù người phụ trách bảo tàng đã “nhận lỗi và từ chức” nhưng không thể dập tắt được sự phẫn nộ của dư luận.

Bảo tàng Anh cho biết, những hiện vật bị đánh cắp chủ yếu là đá quý và đồ trang sức “chưa được đăng ký” trong phòng trưng bày Hy Lạp và La Mã. Trong số 1500 hiện vật bị mất hoặc đánh cắp, đến nay chỉ có 351 hiện vật được trả lại bảo tàng. Ngoài những hiện vật bị đánh cắp ra, còn có 140 hiện vật bị công cụ làm xước, khoảng 350 hiện vật thiếu bộ phận, ví dụ như đế vàng của đồ trang sức bị di chuyển. Bảo tàng Anh trong bản tuyên bố cho biết, đa số bộ phận bị lấy ra khỏi 350 hiện vật có khả năng không tìm lại được, vì những bộ phận hiện vật này “rất có khả năng đã bị bán làm phế liệu”.

Biên tập viên:Hạ Vi