Tạp chí “Cầu thị” của Trung Quốc sẽ đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình

2023-12-15 17:17:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tạp chí “Cầu thị” của Trung Quốc số 24 xuất bản ngày 16/12 sẽ đăng bài quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân Ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình với tựa đề “Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Biên chế cơ quan Trung ương khóa 20”.

Bài viết nhấn mạnh, biên chế cơ quan là một nguồn lực chính trị và cầm quyền quan trọng. Kể từ Đại hội Đảng lần thứ 19, Ủy ban Biên chế cơ quan Trung ương đã thực hiện đến nơi đến chốn chức năng, hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả, tính thẩm quyền, tính khoa học và tính nghiêm túc của công tác quản lý biên chế cơ quan không ngừng được nâng cao. Trong quá trình làm việc, không ngừng tích lũy được những kinh nghiệm quý báu, nhận thức mang tính quy luật, những kinh nghiệm này phải kiên trì lâu dài, không ngừng phong phú và phát triển trong thực tiễn.

Bài viết chỉ rõ, cần phải làm tốt công tác tổ chức, thực hiện cải cách các cơ quan Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Biên tập viên:La Thành