Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát và điều tra nghiên cứu thành phố Nam Ninh, Quảng Tây

2023-12-15 09:37:39(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 14/12, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã thị sát và điều tra nghiên cứu thành phố Nam Ninh, Quảng Tây. Tổng Bí thư đã lần lượt đến thăm Công ty TNHH Cảng thông tin Trung Quốc - ASEAN và Cộng đồng Bàn Long ở quận Lương Khánh, điều tra nghiên cứu thực tế xoay quanh tình hình hợp tác kinh tế - thương mại Trung Quốc - ASEAN cũng như xây dựng và ứng dụng thông tin hóa, kiện toàn hệ thống quản trị cộng đồng đô thị và tăng cường công tác đoàn kết dân tộc, v.v.

Biên tập viên:Vũ Minh