Đại diện 6 nước thảo luận hợp tác kết nối Tiểu vùng Mê Công mở rộng tại Hải Khẩu

2023-12-15 10:49:56(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Từ ngày 12-13/12, cuộc họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển hành khách và hàng hóa qua lại biên giới các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng đã diễn ra tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Người phụ trách của cơ quan chủ quản giao thông vận tải và những cơ quan liên quan của 6 nước gồm Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan thảo luận con đường mới hợp tác kết nối Tiểu vùng Mê Công mở rộng, thúc đẩy việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hành khách và hàng hóa qua lại biên giới, đạt được bước đột phá mới và lớn hơn, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – xã hội Tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Trưởng đoàn Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Lý Dương cho biết, tiếp theo sẽ tiếp tục tăng cường tin cậy và hợp tác giữa các nước, triển khai đối thoại tích cực, tổ chức các cuộc họp nhóm làm việc quan chức cấp cao, không ngừng nâng cao mức độ thuận lợi cho việc thông quan đường bộ qua biên giới, tiếp tục nâng cao hiệu suất thông quan.

Biên tập viên:Duy Hoa