Văn phòng An ninh Quốc gia Trung Quốc tại Hồng Công: Kiên quyết ủng hộ cảnh sát Hồng Công bảo vệ uy quyền pháp quyền và truy nã 5 đối tượng chống Trung Quốc làm loạn Hồng Công đang chạy trốn ở nước ngoài theo pháp luật

2023-12-15 11:40:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/12, Văn phòng bảo vệ An ninh Quốc gia của Chính phủ Nhân dân Trung ương Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Hồng Công tuyên bố, kiên quyết ủng hộ cảnh sát Hồng Công theo pháp luật truy nã 5 đối tượng chống Trung Quốc làm loạn Hồng Công trong đó có Trịnh Văn Kiệt, phòng ngừa, ngăn chặn và trừng trị hiệu quả hành vi và hoạt động gây hại tới an ninh quốc gia của các phần tử chống Trung Quốc làm loạn Hồng Công, thiết thực bảo vệ uy quyền pháp quyền, củng cố cục diện tốt mà Hồng Công không dễ có được.

Tuyên bố chỉ rõ, cảnh sát Hồng Công truy nã các phần tử  chống Trung Quốc làm loạn Hồng Công đang chạy trốn ở nước ngoài theo pháp luật, phù hợp lợi ích cơ bản của Hồng Công, thể hiện ý nguyện chung của xã hội, là hành động cần thiết để đảm bảo Hồng Công phát triển thịnh vượng và ổn định.

Tuyên bố nhấn mạnh, cùng với việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng khu lần thứ 7, xu hướng lớn từ trị đến hưng thịnh của Hồng Công đang tiến lên trong vững chắc và không thể ngăn cản.

Biên tập viên:Vũ Minh