Trung Quốc :Số vụ bùng phát dịch bệnh do thực phẩm giảm 11%

2023-12-14 12:18:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/12, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế và sức khỏe nhà nước Trung Quốc Tào Tuyết Đào cho biết, công tác quản lý an toàn thực phẩm của Trung Quốc đã có tiến bộ tích cực, so với giai đoạn "Kế hoạch 5 năm lần thứ 13", số vụ bùng phát dịch bệnh do thực phẩm gây ra đã giảm 11%.

Bệnh do thực phẩm gây ra, thường được gọi là ngộ độc thực phẩm, là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng trên thế giới. Để tăng cường cảnh báo rủi ro, Ủy ban Y tế và sức khỏe nhà nước Trung Quốc đã thiết lập ba hệ thống giám sát lớn trong những năm gần đây, là hệ thống giám sát ca bệnh do thực phẩm, hệ thống giám sát bùng phát bệnh do thực phẩm và mạng lưới quốc gia truy xuất nguồn gốc phân tử bệnh do thực phẩm.

Biên tập viên:Vũ Minh