Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc đưa ra câu trả lời về nền kinh tế Trung Quốc sẽ đi về đâu?

2023-12-14 11:26:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 11-12/12, tại Bắc Kinh, Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương Trung Quốc đã diễn ra theo lịch trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng.

2023 là năm đầu tiên Trung Quốc quán triệt toàn diện tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XX, cũng là năm phục hồi và phát triển kinh tế sau 3 năm phòng, chống dịch Covid-19. Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương lần này đã đưa ra nhận định cơ bản là: Những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Trung Quốc mạnh hơn những yếu tố bất lợi, xu hướng cơ bản về kinh tế phục hồi và phát triển theo hướng tốt trong thời gian dài không thay đổi, cần phải tăng thêm niềm tin và sức mạnh.

Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương Trung Quốc lần này đã đưa ra quy hoạch tổng thể và bố trí cụ thể đối với trọng tâm công tác kinh tế của Trung Quốc trong năm 2024, nhiệm vụ cốt lõi là thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao. Trong số các nhiệm vụ trọng điểm năm 2024 được bố trí tại hội nghị, lần đầu tiên đề xuất phải xây dựng thương hiệu “Đầu tư vào Trung Quốc”. Hội nghị đề xuất, Trung Quốc cần phải làm thông suốt hiệu quả các điểm chặn đối với người nước ngoài đến Trung Quốc kinh doanh, học tập, du lịch, cũng như đề xuất phải tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh hàng đầu theo định hướng thị trường hóa, pháp trị hóa và quốc tế hóa. Đồng thời, Trung Quốc sẽ nới lỏng hạn chế tiếp cận thị trường cho các ngành dịch vụ như viễn thông và chăm sóc y tế, v.v,.

Ngoài ra, vào năm 2024, Trung Quốc sẽ lên kế hoạch tổng thể giải quyết rủi ro trong lĩnh vực bất động sản, nợ địa phương, các cơ quan tài chính vừa và nhỏ, v.v., trấn áp các hoạt động tài chính trái phép, kiên quyết giữ vững lằn ranh đỏ tránh xảy ra rủi ro tài chính mang tính hệ thống.

Ngoài ra, hội nghị còn đưa ra những bố trí cụ thể cho mục tiêu xây dựng đất nước hùng mạnh về nông nghiệp.

Một trong những cốt lõi trong tư tưởng Tập Cận Bình về kinh tế là, Trung Quốc là một nước lớn, cần phải đẩy nhanh xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại dựa trên nền kinh tế thực. Để đi theo con đường tự lực cánh sinh, các công nghệ cốt lõi chủ chốt phải dựa trên nghiên cứu và phát triển độc lập. Đồng thời, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế, chính sách cải cách mở cửa của Trung Quốc sẽ không thay đổi trong dài hạn, sẵn sàng thúc đẩy kinh tế thế giới cùng phát triển phồn thịnh, hoan nghênh hợp tác quốc tế.

Biên tập viên:La Thành