Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị giới thiệu tình hình chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

2023-12-14 16:08:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 12-13/12/2023, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Sau khi kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã giới thiệu tình hình chuyến thăm với các phóng viên đi cùng.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình là chương trình nghị sự chính trị quan trọng nhất trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam trong năm nay, chuyến thăm đã đạt được thành công to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, trở thành cột mốc mới trong quan hệ hai đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam. Xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược là quyết sách quan trọng mang tính lịch sử do lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước đề xuất, là thành tựu chính trị quan trọng nhất mà Trung Quốc và Việt Nam đạt được.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc và Việt Nam có tính bổ sung lẫn nhau mạnh về kinh tế, hợp tác kinh tế, thương mại gắn bó chặt chẽ. Trung Quốc và Việt Nam hỗ trợ lẫn nhau, chung tay tiến lên trên hành trình hiện đại hóa của mỗi nước, có nghĩa là mở ra triển vọng mới cho hiện đại hóa châu Á, tất sẽ có những đóng góp mới cho công cuộc hiện đại hóa các nước trên thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh