Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc ký văn bản hợp tác với Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam

2023-12-13 10:17:40(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Thận Hải Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên truyền, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc và ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đã ký “Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Đài Tiếng nói Việt Nam, ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Đài Truyền hình Việt Nam với ông Lê Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cùng chứng kiến lễ ký văn bản hợp tác giữa hai bên.

Trong những năm gần đây, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc duy trì quan hệ giao lưu hữu nghị với Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Biên tập viên:Thụy Khuê