Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng

2023-12-13 18:06:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Sáng 13/12 (giờ địa phương), tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, hôm qua đã cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, chung tay mở ra giai đoạn mới phát triển quan hệ hai Đảng hai nước. Nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam kề vai sát cánh trong cuộc chiến giành độc lập cho đất nước và giải phóng dân tộc, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng xã hội chủ nghĩa, luôn giúp đỡ lẫn nhau, chung lưng đấu cật, xây dựng tình hữu nghị “Vừa là đồng chí vừa là anh em”. Xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược là kế thừa ý chí chung của các nhà lãnh đạo tiền bối của hai Đảng hai nước, là sự kính trọng đối với những năm tháng phi thường, là tôn vinh tình hữu nghị cách mạng hai nước, là quyết sách mang tính lịch sử quan trọng của nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng hai nước đưa ra xuất phát từ toàn cục phát triển lâu dài quan hệ Trung – Việt và toàn cục chiến lược đoàn kết sức mạnh xã hội chủ nghĩa trên thế giới, phù hợp với nhu cầu chung của Trung Quốc và Việt Nam khi thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa của mỗi nước, phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên nên nhận thức đầy đủ tính tất yếu lịch sử, ý nghĩa chiến lược, yêu cầu thực tế và trách nhiệm quốc tế của việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam, xoay quanh 6 mục tiêu: tin cậy chính trị đạt mức cao hơn, hợp tác an ninh đi vào thực chất hơn, hợp tác thiết thực đi vào chiều sâu hơn, nền tảng ý dân vững chắc hơn, phối hợp đa phương gắn bó hơn, kiểm soát bất đồng tốt hơn, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm thời đại mới của quan hệ hai nước, chung tay thúc đẩy cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược bén rễ, đơm hoa, kết trái, mang lại phúc lợi cho nhân dân hai nước.

Thứ nhất, tăng cường sự dẫn dắt về chính trị, tập hợp nhận thức chung chiến lược cho xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam. Nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng hai nước phải tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược sâu rộng với phương thức linh hoạt, tăng cường học hỏi và tham khảo lẫn nhau, đi sâu giao lưu kinh nghiệm quản lý Đảng và quản lý đất nước, cùng nâng cao trình độ hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của mỗi nước.

Thứ hai, tăng cường đoàn kết hợp tác, xây dựng vững chắc phòng tuyến an ninh cho cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam. Trung Quốc và Việt Nam đều là quốc gia xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bảo vệ an ninh cho chế độ chính trị, bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm và sứ mệnh chung của chúng ta. Hai bên phải tăng cường đoàn kết, kiên trì mở cửa, cùng thắng, cùng phòng ngừa và phòng chống âm mưu xâm nhập và phá hoại của bên ngoài, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển lớn mạnh của sức mạnh xã hội chủ nghĩa trên thế giới, thúc đẩy sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Thứ ba, đi sâu hợp tác cùng có lợi, để chiếc bánh lợi ích của cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam lớn hơn. Hai bên phải tăng cường thiết kế thượng tầng, thực hiện tốt đề cương quy hoạch hợp tác kết nối giữa sáng kiến cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” và chiến lược “Hai hành lang, một vành đai”, đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng, mở rộng xuất khẩu nông sản phẩm chất lượng cao sang Trung Quốc. Tăng cường triển khai hợp tác trong những lĩnh vực kinh tế số, phát triển xanh v.v., tạo thêm điểm tăng trưởng mới cho hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Thứ tư, tăng cường dẫn dắt dân ý, củng cố nền tảng xã hội cho cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam. Phải coi việc củng cố tình hữu nghị nhân dân Trung Quốc – Việt Nam là một chương trình hệ thống, thúc đẩy tuyên truyền giáo dục về mối tình hữu nghị truyền thống hai Đảng, hai nước, tận dụng tốt các nền tảng như văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương, v.v. , bắc nhiều nhịp cầu cho giao lưu nhân dân, nhất là giữa thanh niên hai nước, tăng thêm hiểu biết và tình cảm hữu nghị lẫn nhau.

Thứ năm, kiểm soát ổn thỏa bất đồng, nâng cao kỳ vọng ổn định đối với cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Việt Nam. Trung Quốc và Việt Nam đều là nước quan trọng bên bờ Nam Hải, vừa có lợi ích chung, cũng có trách nhiệm chung trong việc bảo vệ hòa bình ổn định của Nam Hải. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi và phối hợp, tìm được giải pháp lâu dài cho vấn đề biển mà hai bên đều chấp nhận được, thúc đẩy các bên sớm đạt được “Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải” thực chất và có hiệu lực, đóng góp lớn hơn cho hòa bình và ổn định của khu vực.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình là sự kiện lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong đợi từ lâu, là sự kiện lịch sử quan trọng trong quan hệ Việt – Trung. Hôm qua, Tổng Bí thư hai Đảng nhất trí cùng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược, đã định hướng cho quan hệ Việt – Trung trong tương lai, tất sẽ thúc đẩy quan hệ Việt – Trung bước sang giai đoạn mới với tầm cao mới. Mối tình hữu nghị nồng thắm truyền thống do các nhà lãnh đạo tiền bối Việt – Trung dày công vun đắp đã vượt qua thách thức từ những đổi thay quốc tế, là tài sản chung của nhân dân hai nước. Hiện nay, tình hình quốc tế đang có những đổi thay phức tạp, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều nằm trong giai đoạn phát triển then chốt, củng cố và tăng cường tin cậy và hợp tác giữa hai Đảng hai nước, tiếp tục thúc đẩy phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước, là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước. Dưới sự chỉ dẫn chiến lược không thể thiếu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình, quan hệ Việt – Trung chưa bao giờ có được hữu nghị, sâu sắc, toàn diện như ngày nay. Việt Nam sẵn sàng thông qua chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình gửi đi thông điệp rõ ràng, đó là: phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu và sự lựa chọn chiến lược của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Quan hệ Việt – Trung vững như bàn thạch, không bị kích động, gây xích mích và quấy nhiễu, phá hoại bởi bất cứ thế lực bên ngoài nào.

Chủ tịch Võ Văn Thưởng một lần nữa chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3, tin rằng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm hạt nhân và dưới sự chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, Trung Quốc nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự phát triển và thành công của Trung Quốc sẽ cổ vũ và hỗ trợ to lớn cho Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng thực hiện nghiêm túc những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Tổng Bí thư hai Đảng, phát huy đầy đủ các lợi thế độc đáo như chế độ xã hội hai nước tương đồng, lý tưởng và quan niệm tương tự, tăng cường giao lưu kinh nghiệm quản lý Đảng và quản lý đất nước, thúc đẩy toàn diện hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế – thương mại, nhân văn, an ninh, v.v, bảo vệ an ninh chính trị quốc gia, góp phần xây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Việt Nam luôn kiên trì chính sách một Trung Quốc, chân thành ủng hộ sự nghiệp thống nhất Trung Quốc. Việt Nam sẵn sàng giữ tinh thần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, giải quyết ổn thỏa vấn đề bất đồng trên biển, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Việt Nam – Trung Quốc đi vững đi xa. Các sáng kiến toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của nước lớn và đảng lớn, cũng như dẫn dắt quan trọng của Trung Quốc đối với sự phát triển và hợp tác quốc tế, Việt Nam sẵn sàng tích cực tham gia, mật thiết hợp tác quốc tế với Trung Quốc, đóng góp mới cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định của thế giới và tiến bộ, phúc lợi của nhân loại.

Sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tham dự tiệc trưa do Chủ tịch Võ Văn Thưởng và phu nhân tổ chức.

Các đồng chí Thái Kỳ, Vương Nghị, Vương Tiểu Hồng đã tham dự các hoạt động này.

Biên tập viên:Duy Hoa