Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân gặp gỡ đại diện thanh niên, nhân dân hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam

2023-12-13 16:21:48(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân đã gặp gỡ các đại diện thanh niên, nhân dân hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam.

Biên tập viên:La Thành