Tổng Bí thư Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương Trung Quốc

2023-12-12 21:57:56(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu quan trọng đã tổng kết toàn diện công tác kinh tế năm 2023, đi sâu phân tích  tình hình kinh tế hiện nay và bố trí một cách có hệ thống công tác kinh tế năm 2024. Thủ tướng Lý Cường có bài phát biểu tổng kết, đưa ra yêu cầu thực hiện tinh thần bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và làm tốt công tác kinh tế trong năm tới.

Hội nghị nhấn mạnh, sang năm cần phải tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao, nêu bật những điểm nhấn, nắm bắt những điểm then chốt, làm vững chắc công tác kinh tế. Thứ nhất là lấy đổi mới khoa học - công nghệ dẫn dắt xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại; thứ hai là dốc sức mở rộng nhu cầu trong nước; thứ ba là cải cách sâu rộng trong các lĩnh vực trọng điểm; thứ tư là mở rộng mở cửa trình độ cao; thứ năm là tiếp tục phòng ngừa và giải quyết hiệu quả các rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm; thứ sáu là kiên trì bền bỉ làm tốt công tác “tam nông”; thứ bảy là thúc đẩy hội nhập thành thị - nông thôn và  phối hợp phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền; thứ tám là thúc đẩy hơn nữa xây dựng nền văn minh sinh thái, phát triển xanh và carbon thấp; thứ chín là thiết thực bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội.

Hội nghị kêu gọi toàn đảng đoàn kết chặt chẽ xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, có những đóng góp mới, lớn hơn cho việc thúc đẩy toàn diện xây dựng đất nước hùng mạnh, sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa theo hướng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Các Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo liên quan của Ban Bí thư Trung ương, Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã tham dự cuộc họp.

Biên tập viên:La Thành