Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nói về quan hệ Trung -Việt và kỳ vọng chuyến thăm Việt Nam cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình

2023-12-12 12:30:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/12, tại Hà Nội, Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn độc quyền của phóng viên CGTN Đổng Tuyết, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã mô tả mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam là "Núi sông liền một dải, phụ thuộc lẫn nhau, cùng chung chí hướng, cùng chung vận mệnh."

Biên tập viên:Vũ Minh