Liên Hợp Quốc: Trung Quốc đã đóng góp to lớn cho việc giữ gìn an ninh lương thực toàn cầu

2023-12-12 11:51:11(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/12, Đại diện Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) tại Cộng hoà dân chủ Congo cho biết, việc Chính phủ Trung Quốc cung cấp viện trợ lương thực cho châu Phi đã góp phần to lớn vào việc giữ gìn an ninh lương thực châu Phi và thế giới.

Tháng 7/2021, Chính phủ Trung Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới đã ký thỏa thuận viện trợ lương thực, giúp đỡ người dân ở CHDC Congo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19. Tháng 8/2023, dự án được thực hiện thành công, mang lại lợi ích cho khoảng 168 nghìn người.

Biên tập viên:Thiên Thư