Các giới Việt Nam mong chờ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình

2023-12-12 13:28:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tại đường phố thành phố Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam, ngọn cờ của hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam tung bay phấp phới, nhân sĩ các giới Việt Nam mong chờ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Biên tập viên:Duy Hoa