“Người nổi tiếng trên mạng” trong thương mại Trung – Việt là ai?

2023-12-11 16:33:48(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Những năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu nông sản và thủy sản lớn nhất của Việt Nam, xuất khẩu rau - củ - quả cũng có biểu hiện mạnh mẽ, sầu riêng, xoài, thanh long và chuối là những sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu khá cao. Bạn có biết trong năm 2022, người Trung Quốc đã tiêu thu bao nhiêu sầu riêng của Việt Nam không? 6 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đã mua hết bao nhiêu rau - củ - quả của Việt Nam?


Biên tập viên:Vũ Minh