Trung Quốc tuyên bố đi đầu khởi động sáng kiến thực hiện “Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal”

2023-12-11 11:42:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), Trung Quốc đã tuyên bố đi đầu khởi động sáng kiến thực hiện “Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal” (sau đây gọi tắt là “Khung Côn Minh-Montreal”).

Ngày 9/12, khi tham dự hoạt động cấp cao nhằm thúc đẩy thực hiện sáng kiến 30-30 thuộc “Khung Côn Minh-Montreal” theo hình thức trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu cho biết, Trung Quốc chính thức đi đầu khởi động sáng kiến thực hiện “Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal”, sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu như mất đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, v.v., cùng nhau thúc đẩy COP28 để đạt được thành quả tốt đẹp, cùng xây dựng ngôi nhà toàn cầu chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Hiện nay, các đối tác hợp tác như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu khí hậu, Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên, Diễn đàn Kinh tế thế giới và Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên đã tham gia sáng kiến.

Biên tập viên:Vũ Minh