Văn phòng Các vấn đề Hồng Công và Ma Cao của Quốc vụ viện Trung Quốc: Củng cố hơn nữa nền tảng cho quản lý tự do và phục hồi xã hội của Hồng Công

2023-12-11 11:22:16(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 11/12, Văn phòng các vấn đề Hồng Công và Ma Cao thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đăng bài viết với tựa đề “Củng cố hơn nữa nền tảng xã hội từ ổn định đến thịnh vượng của Hồng Công - Chúc mừng cuộc bầu cử Hội đồng khu khóa 7 của Đặc khu hành chính Hồng Công thành công tốt đẹp”. Cuộc bầu cử Hội đồng khu khóa 7 là cuộc bầu cử Hội đồng khu đầu tiên sau khi Đặc khu hành chính Hồng Công cấu trúc lại chế độ Hội đồng khu, là một thực tiễn quan trọng khác trong việc thực hiện đầy đủ “người yêu nước quản lý Hồng Công”, nỗ lực nâng cao trình độ quản lý, tất sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho Đặc khu hành chính Hồng Công để cải thiện quản trị khu vực, cải thiện dịch vụ cho người dân và củng cố hơn nữa nền tảng xã hội từ ổn định đến thịnh vượng.

Bài viết chỉ rõ, chế độ Hội đồng khu mới ngăn chặn hiệu quả các phần tử chống Trung Quốc làm rối loạn Hồng Công xâm nhập vào Hội đồng khu, chấm dứt hoàn toàn nỗ lực của các phần tử chống Trung Quốc làm rối loạn Hồng Công và các thế lực bên ngoài đứng sau chúng như Mỹ và phương Tây giành quyền quản lý Đặc khu thông qua bầu cử. Bài viết nêu rõ, hơn 1,19 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đáp trả những lời bịa đặt, bôi nhọ cuộc bầu cử bằng hành động thiết thực.

Ngày 10/12, Đặc khu hành chính Hồng Công đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng khu lần thứ 7. Cuộc bầu cử Hội đồng khu này đã bầu ra 176 nghị sĩ Hội đồng khu vực và 88 nghị sĩ khu vực bầu cử địa phương.

Biên tập viên:La Thành