"Con mọt" cổ cầm Nguyễn Diên Tuấn

2023-12-11 15:32:23(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Giao lưu nhân dân là nền tảng củng cố quan hệ tốt đẹp Trung Quốc - Việt Nam. Nguyễn Diên Tuấn, quê ở Quảng Trị, Việt Nam đã sinh sống tại thành phố Vũ Hán hơn 18 năm, ông đam mê đàn cổ cầm, nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc, nay ông đã thành lập một nhà máy sản xuất đàn cổ cầm và dạy người Trung Quốc gảy đàn và làm đàn theo phương pháp cổ truyền ...
Biên tập viên:Hải Vân