Đường hầm Na Lộng của đoạn Sùng Bằng thuộc đường sắt cao tốc Nam Ninh - Bằng Tường, Quảng Tây thuận lợi thông suốt

2023-12-10 14:58:53(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 9/12, đường hầm Na Lộng của đoạn Sùng Bằng thuộc đường sắt cao tốc Nam Ninh - Bằng Tường, Quảng Tây thuận lợi thông suốt, đánh dấu việc thi công đường hầm toàn tuyến bước vào giai đoạn cuối cùng, đặt nền móng vững chắc cho việc hoàn thành thông xe đúng thời hạn.

Đoạn Sùng Bằng của đường sắt cao tốc Nam Ninh - Bằng Tường có tổng chiều dài 81,52 km, tốc độ thiết kế 250 km/h, là tuyến đường sắt khu vực miền núi điển hình, tình hình địa chất dọc tuyến phức tạp. Đoạn Sùng Bằng thuộc đường sắt cao tốc Nam Ninh - Bằng Tường được khởi công toàn diện vào tháng 7/2022, sau khi hoàn thành tuyến đường sắt, có thể thực hiện thông suốt toàn bộ hành trình tuyến đường sắt cao tốc Nam Ninh - Bằng Tường chỉ mất hơn 1 tiếng, thúc đẩy hiệu quả phát triển du lịch và giao lưu thương mại giữa các khu vực dọc tuyến, góp phần làm giàu cho người dân và địa phương vùng biên, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao trình độ kết nối giữa Quảng Tây và các nước Đông Nam Á.

Biên tập viên:Thụy Khuê