Giáo viên người Việt Nguyễn Xuân Diện

2023-12-10 10:36:50(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Giao lưu nhân dân là nền tảng củng cố quan hệ tốt đẹp Trung Quốc - Việt Nam, giáo viên người Việt Nguyễn Xuân Diện đang giảng dạy ở trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên cảm nhận sâu sắc về điều này: 


Biên tập viên:Hải Vân