Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức cuộc họp

2023-12-09 15:21:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/12, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức cuộc họp, phân tích, nghiên cứu công tác kinh tế năm 2024; lắng nghe báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia, nghiên cứu, bố trí xây dựng Đảng và công tác chính phủ trong sạch và chống tham nhũng vào năm 2024, đồng thời xem xét “Quy định về xử lý kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp.

Theo các đại biểu tham gia cuộc họp, năm nay là năm đầu tiên thực hiện đầy đủ tinh thần của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân đã đoàn kết, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân các dân tộc trong nước chống chọi với áp lực từ bên ngoài, khắc phục khó khăn trong nước, có những bước đi vững chắc tiến tới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện. Cuộc họp nhấn mạnh cần thắt chặt hơn nữa kỷ luật và quy chế chính trị, đồng thời lấy kỷ luật chính trị nghiêm minh để dẫn dắt các kỷ luật nghiêm minh, toàn diện. Nghiên cứu, bố trí toàn diện công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, chống tham nhũng, không ngừng nâng cao tính sáng tạo, đoàn kết và sức đấu tranh của toàn Đảng.

Biên tập viên:Thụy Khuê