Cuốn “Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 30” và cuốn “Hội tụ sức mạnh của nhân dân hai nước, thúc đẩy sự nghiệp hữu nghị Trung - Mỹ - Bài phát biểu tại tiệc chào mừng chung của các nhóm hữu nghị Mỹ” được xuất bản

2023-12-09 14:25:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/12, ấn bản cuốn “Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 30” và cuốn “Hội tụ sức mạnh của nhân dân hai nước, thúc đẩy sự nghiệp hữu nghị Trung - Mỹ - Bài phát biểu tại tiệc chào mừng chung của các nhóm hữu nghị Mỹ” đã được Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc xuất bản và sẽ phát hành tại các Nhà sách Tân Hoa trên cả nước kể từ ngày 8/12.

Biên tập viên:La Thành