Cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải: Trung Quốc phản đối bất kỳ mưu đồ bá quyền nào

2023-12-08 15:08:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tại Hội nghị quốc tế “Tìm hiểu Trung Quốc” năm 2023 mới đây diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc, Cố vấn Hội đồng Hội học thuật Ngoại giao nhân dân Trung Quốc, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong bài phát biểu nêu rõ, trên thế giới hiện nay có một lời kể cho rằng “ý đồ chiến lược của Trung Quốc trên thế giới chính là bá quyền thách thức và thay thế Mỹ”, đây là một phán đoán sai lầm nghiêm trọng, cũng dẫn đến sự chỉ dẫn sai lầm nghiêm trọng.

Ông Thôi Thiên Khải cho biết: “Trung Quốc phản đối chủ nghĩa bá quyền trên thế giới, cũng như vậy, Trung Quốc sẽ kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi phát triển chính đáng, phản đối bất kỳ sự kiềm chế và chèn ép nào, bất kể đến từ đâu, và bất kể do ai làm ra”.

Biên tập viên:Mẫn Linh