Công bố Báo cáo cơ quan tham vấn "Vì một thế giới tốt đẹp hơn - Nhìn lại 10 năm chung tay xây dựng ‘Vành đai và Con đường’ từ góc độ nhân quyền"

2023-12-08 14:19:04(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/12, Quỹ Phát triển Nhân quyền Trung Quốc và Cơ quan tham vấn cấp cao quốc gia của Tân Hoa xã cùng công bố Báo cáo “Vì một thế giới tốt đẹp hơn—Nhìn lại 10 năm chung tay xây dựng ‘Vành đai và Con đường’ từ góc độ nhân quyền".

Trong phần cuối của Báo cáo viết, 10 năm đầu tiên cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” là 10 năm để Trung Quốc và các nước cùng nhau phát triển theo mô hình hợp tác quốc tế mới, đồng thời cũng là 10 năm bảo đảm và thúc đẩy nhân quyền trong quá trình phát triển chung. Hiện nay, việc xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại là tương lai của nhân nhân các nước trên thế giới. Trung Quốc tin rằng, trong 10 năm tới cùng xây dựng "Vành đai và Con đường", Trung Quốc sẽ tiếp tục mang lại những cơ hội mới cho thế giới bằng sự phát triển mới của riêng mình và tiếp thêm động lực mới cho thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Biên tập viên:Thu Nguyệt