Con đường phát triển và tiếp diễn văn minh

2023-12-08 08:00:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

“Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ” (Có người cùng chung chí hướng từ nơi xa đến thăm, chẳng mừng lắm sao), là một câu trong cuốn “Luận ngữ”, điển tịch cổ điển Trung Quốc. Vì sao nền văn minh Trung Hoa được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, chưa bao giờ bị gián đoạn? Trong tập 1 của loạt phim chuyên đề “Tư tưởng mới trong điển tịch”, tại Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, quê hương của nhà tư tưởng nổi tiếng, người sáng lập Nho Giáo Trung Quốc là Khổng Tử, MC cùng Giáo sư Khổng Tân Phong, hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử trò chuyện về tính tiếp diễn của nền văn minh Trung Hoa. 

Biên tập viên:Vũ Minh