Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Ngoại trưởng Anh Cameron

2023-12-06 15:01:21(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Anh Cameron theo đề nghị.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc và Anh là cơ hội phát triển của nhau, mong Anh nhìn nhận đúng đắn đối với Trung Quốc, nắm bắt tốt định hướng lớn trong phát triển quan hệ Trung – Anh.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc trước sau như một kiên định đi con đường phát triển hoà bình, chính sách đối ngoại duy trì tính liên tục và ổn định. Trung Quốc kiên trì đề xướng chủ nghĩa đa phương, phản đối hành động bắt nạt đơn phương, ủng hộ thương mại tư do, phản đối chủ nghĩa bảo hộ. Sự phát triển của Trung Quốc là sự tăng trưởng của sức mạnh hoà bình thế giới, là sự tăng cường nhân tố ổn định của cộng đồng quốc tế.

Ông Cameron cho biết, thế giới ngày nay không có bất cứ nước nào có thể tự ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu, sự tiếp xúc và hợp tác giữa Anh và Trung Quốc phù hợp với lợi ích của hai bên. Anh dốc sức vào việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng duy trì sự tiếp xúc với Trung Quốc. Anh đánh giá cao Trung Quốc kiên trì chủ nghĩa đa phương, hy vọng Trung Quốc phát huy vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề điểm nóng như cuộc khủng hoảng Ukraine, v.v..

Biên tập viên:Kiều Quân