Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong sẽ đồng chủ trì các phiên họp cơ chế hợp tác song phương Trung Quốc – Singapore

2023-12-05 09:57:58(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố, nhận lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 5 đến ngày 8/12. Ngày 7/12, tại Thiên Tân, Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường sẽ cùng Phó Thủ tướng Lawrence Wong đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 19 Ủy ban Liên hợp Hợp tác song phương Trung Quốc – Singapore, Phiên họp lần thứ 24 Hội đồng Điều phối chung Khu công nghiệp Trung Quốc – Singapore ở Tô Châu, Phiên họp lần thứ 15 Hội đồng Điều phối chung thành phố sinh thái Trung Quốc – Singapore ở Thiên Tân và Phiên họp lần thứ 7 Hội đồng Điều phối chung dự án kiểu mẫu kết nối chiến lược Trung Quốc – Singapore ở Trùng Khánh.

Biên tập viên:Mẫn Linh